Hoppa till innehåll
Home » Bitcoin till SEK

Bitcoin till SEK

Köpa Bitcoin Avanza

Bitcoin till SEK

Bitcoin lanserades 2009 och anses vara den första kryptovalutan på marknaden. Sedan dess lansering i 2009 har priset växt kraftigt. I april 2011 låg värdet på 1 dollar och i april 2021 nådde kryptovalutan ett rekordpris som närmade sig 65 000 dollar. Så småningom, i juli 2021, låg värdet på omkring hälften av värdet i april, nämligen mellan 32 000 och 35 000 dollar.

Man kan alltså se att värdet på kryptovalutan Bitcoin förändrats markant under åren. Att förstå hur kursen på Bitcoin förändras är en nödvändighet för dig som ska köpa bitcoin eller sälja valutan. Inte minst är det viktigt att förstå hur värdet beräknas beroende på andra valutor.

Därför kommer vi i denna artikel gå igenom just detta. Vi kommer även diskutera hur man tolkar Bitcoin kurshistorik för att göra de mest lönsamma investeringarna, samt försöka svara på hur värdet på den världskända kryptovalutan förändras.

Bitcoin kurshistorik

Kryptovalutor som Bitcoin är oerhört volatila tillgångar. Därför får Bitcoin-investerare möta stigningar och nedgångar i priset väldigt regelbundet, varav de många gånger stått inför kraftiga vinster och förluster.

Ett bra exempel på detta inträffade 2011. Här steg Bitcoins pris nämligen från 1 dollar i april till 32 dollar i juni samma år, vilket var en ökning på 3200% på bara tre månader! Den markanta prishöjningen följdes av en kraftig lågkonjunktur på kryptomarknaden, och samma år i november låg Bitcoins pris på 2 dollar. Året efter skedde en marginell förbättring, där hade priset stigit från 4,80 dollar i maj till 13,20 dollar i augusti.

Liknande händelser inträffade i 2013. Kryptovalutan började året på 13,40 dollar och i början av april sköt priset upp till 220 dollar. I mitten av månaden sjönk priset till ett värde på 70 dollar. Samma år, i oktober, låg Bitcoins pris på 123,20 dollar varav värdet i december hade stigit till 1156,10 dollar. Det skulle dock inte vara länge. Tre dagar efter dess kraftiga prisökning låg värdet igen på 760 dollar.

En annan stor prisbubbla skedde i 2017, i samband med Donald Trumps övertagande som president i USA. Här låg värdet för Bitcoin på omkring 1000 dollar i början av året, 975,70 dollar den 25 mars och 20 089 dollar den 17 december. Det var även under detta år som Bitcoin blev en del av mainstreammedia. Till viss del tack vare att det ansågs vara en bra investeringstillgång. Men kanske framförallt för att människor började misstro media, regeringar och banker i samband med Trumps övertagande av makten. Bitcoin började därmed ses som ett sätt att undgå bankernas maktposition, eftersom kryptovalutor är decentraliserade och inte styrda av någon finansiell institution.

BTC till USD till SEK

När man kommer igång med att lära sig mer om Bitcoin och kryptovalutor förstår man snabbare vad det är man läser. För är man nybörjare kan det vara rätt svårt att förstå alla termer och begrepp. Något man lär stöta på en del är BTC (Bitcoin), USD (Amerikanska dollar), och SEK (Svenska kronor).

När man diskuterar Bitcoins pris och kurshistorik brukar man jämföra värdet med den amerikanska dollarn. Således kan man tro att det är enkelt att räkna ut hur mycket Bitcoin är värt i svenska kronor genom att konvertera dollarn till SEK, men så enkelt är det inte. Att jämföra tre valutor är något mer komplicerat än så. Kronans och dollarns värde förändras nämligen oberoende på varandra, och därför är det viktigt att istället se på bitcoins värde direkt till svenska kronan.

Nedan visar vi en tabell över bitcoins värde i förhållande till svenska kronan från 2014 till 2020.

  • 2014 januari – 5 246 SEK
  • 2014 juni – 4 489 SEK
  • 2015 januari – 2 465 SEK
  • 2015 juni – 1 863 SEK
  • 2016 januari – 3 666 SEK
  • 2016 juni – 4 618 SEK
  • 2017 januari – 9 082 SEK
  • 2017 juni – 21 596 SEK
  • 2018 januari – 120 380 SEK
  • 2018 juni – 65 596 SEK
  • 2019 januari – 35 223 SEK
  • 2019 juni -72 234 SEK
  • 2020 januari – 68 658 SEK
 • 2020 juni – 90 279 SEK

Vad påverkar Bitcoins pris?

Eftersom Bitcoin är decentraliserat fastställs dess pris inte av något särskilt. Det fastställs snarare av marknaden, vilket gör prissättningen av valutan mer komplex, eftersom priset varierar beroende på börs. En del av orsaken till de olika värdena baseras på vart informationen hämtas. Bitcoin handlas aldrig med på ett och samma ställe. Istället handlar man med Bitcoin på flera olika börser, som alla sätter sina egna genomsnittspriser baserat på de affärer som görs på börserna vid en given tidpunkt. Olika index samlar ihop priser från flera börser och värderar dem. Så om man ska köpa och sälja Bitcoin måste man välja en viss börs som har sitt unika, genomsnittliga pris.

Utöver detta påverkas Bitcoinpriset av en mängd andra faktorer. Däribland:

Bitcoins utbud och efterfrågan på kryptomarknaden
När många köper Bitcoin stiger priserna automatiskt på grund av ökad efterfrågan och vice versa.

Miningkostnaden för Bitcoins
Mining av kryptovalutor som Bitcoins innebär en del utgifter. Av dessa kostnader är elförbrukningen den största. Är elpriset längre kan miners få en större förtjänst. Omvänt, ju större kostnaden för el är, desto lägre blir vinstmarginalen.

Antalet kryptovalutor som konkurrerar med Bitcoin
Även om Bitcoins är oerhört populära bland investerare är de inte det inte den enda kryptovalutan på marknaden. När konkurrensen är hög sjunker priserna och när detta sker ökar efterfrågan i sin tur.

Hur Bitcoin omtalas i media
Hur Bitcoin omtalas i media och särskilt av välkända personer påverkar värdet väldigt mycket. Detta då efterfrågan ökar i takt med att fler människor blir intresserade av kryptovalutan när den omtalas positivt.

Sammanfattningsvis...

För att knyta ihop säcken kan vi säga att värdet på Bitcoin beror på ett par olika faktorer, däribland olika börsers prissättning, utbud och efterfrågan, konkurrerande kryptovalutor, miningkostnader och omtalandet av kryptovalutan i media.

Att beräkna Bitcoins värde i svensk krona är inte en superenkel process, men nödvändigt för den som vill investera i den digitala valutan. Man kan såklart se hur mycket Bitcoin är värt i förhållande till dollarn, men det är bättre att vända sig till en börs där Bitcoins värde jämförs direkt med den svenska kronan. Då får man en mer rättvis prisbild.